نگارخانه های کاربر

درباره من

مهدی اسحاقی متولد مشهد هستم. از سال 1393 عکاسی شروع کردم هدفم از عکاسی همرسانی زیبای های طبیعت با دیگران و به اشتراک گذاشتن تماشای این لذت بوده و هست امیدوارم که از ثبت های من لذت ببرید.تجربه شرکت در نمایشگاه عکس گروهی عکسگردی مشهد منتخب عکس در نمایشگاه وکتاب دوسالانه عکسگردی.شرکت در جشنواره چهارمین عکس خیام وپذیرش ۳عکس.نمایشگاه خیریه مهر.وبرنده شدن در مسابقه ۴۴۴شبکه عکاسی مکانبین.عضوکانون عکس انجمن سینمای جوانان .عضو فدراسیون عکاسی فیاپ- www.mahdieshaghi.com