50.0
نگاه

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/03
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/06/07
محل عکاسیونیز -ایتالیا
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت