46.6
^^^

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/10/30
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2008/10/26
محل عکاسینمک آبرود
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت