ابشار سپید سو

55.9
ابشار سپید سو

اطلاعات بیشتر
ابشار سپید سو در شهر رامیان که به تازگی کشف شده است .
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/01/18
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسیرامیان . بهشت ایران
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت