آسمان 2

52.3
آسمان 2

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/12
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/09/06
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت