پشت درياها

55.3
پشت درياها

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/07/19
گالریعمومی ، محبوب
دوربینD90
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت