اطلاعات بیشتر

مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/07/06
گالریعمومی ، محبوب
دوربینEOS 600D
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیاداره...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت