هنر سلجوقی = آجرکاری

54.9
هنر سلجوقی = آجرکاری

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/24
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/20
محل عکاسیمسجد جامع اصفهان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت