پس ازباران

53.4
پس ازباران

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/08/20
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/02/02
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت