54.2
...

اطلاعات بیشتر
یه ذره افزایش کنتراست وشارپنس
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/04/24
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/200
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت