یادگار عشقی جاوید

53.4
یادگار عشقی جاوید

اطلاعات بیشتر
زندگي گل سرخئ است که گلبرگهايش خيالي وخارهايش واقعي است
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/05/10
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/05/10
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت