کاخ موزه ملت

52.7
کاخ موزه ملت

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/12/17
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی.
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت