پرسپوليس

68.5
پرسپوليس

اطلاعات بیشتر
در جهان فرمان کوروش، اولين منشور بود سر به تعظيمش، سراسر بابل و آشور بود سينه اسپارت را تا قلب يونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائيده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونيم و از آن ريشه ايم پاسدار نام پاک پارس تا هميشه ايم
دسته بندی

مناظر ، فوتوگرافيک


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/04/04
گالریعمومی ، الهام بخش ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1391/06/09
محل عکاسیترکيب 6 عکس
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت