انسان متفكر

46.7
انسان متفكر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/16
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/07/19
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت