در جستجوي زندگي

59.9
در جستجوي زندگي

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

اجتماعي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/12/17
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیخيابان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت