غروب


اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1394/08/26
گالریعمومی
دوربینCOOLPIX L830
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1394/08/16
محل عکاسیعسلويه
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت