حرفه :معدن كار

50.0
حرفه :معدن كار

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/12/01
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/05/15
محل عکاسینخلك
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت