فصل آخر

60.9
فصل آخر

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/04
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسیمشهد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت