اشک برگ

30.0
اشک برگ

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1390/08/28
گالریعمومی
دوربینD1
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1388/12/06
محل عکاسیشيراز
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت