درخت خورشيد

50.6
درخت خورشيد

اطلاعات بیشتر
شايد سدي بزرگ در برابر شما قرار بگيرد شايد شرايط موجود تنه شما را قطع كرده و شما از همه امتيازات محروم شويد اما هميشه هزاران راه براي رشد و موفقت موجود است فقط اگر بخواهيد . . .
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/03/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/02/01
محل عکاسیكوه هاي شمال تهران - دار آباد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت