بر فراز ....

41.6
بر فراز ....

بر فراز ....


اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/08/11
گالریعمومی
دوربینPowerShot SX50 HS
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/06/17
محل عکاسیارتفاعات ...
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت