سنگفرش پرنقش زمین

49.1
سنگفرش پرنقش زمین

اطلاعات بیشتر
رنگ‌ در رنگ، گره‌ در گره، نقش‌ در نقش. قالي‌ بزرگي‌ است‌ زندگي‌ كه‌ تو مي‌بافي‌ و من‌ مي‌بافم‌ ...همه‌ بافنده‌ايم. مي‌بافيم‌ و نقش‌ مي‌زنيم، مي‌بافيم‌ و رج‌ به‌ رج‌ بالا مي‌بريم، مي‌بافيم‌ و مي‌گستريم. دار اين‌ جهان‌ را خدا برپا كرد. و خدا بود كه‌ فرمود: ببافيد، و آدم‌ نخستين‌ گره‌ را بر پود زندگي‌
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/04/22
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/1000
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2006/07/23
محل عکاسیجاده
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت