بدون عنوان

60.0
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
http://nimaojani.blogfa.com/
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/06/11
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت