بدون عنوان

9.8
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

طبيعت ، متفرقه


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/11/27
گالریعمومی
دوربینD7000
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/03/09
محل عکاسی..........
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت