پرواز

49.1
پرواز

اطلاعات بیشتر
این پرواز اول بود.... یا آخر؟ اه اه.... بی معرفت.... زندگی جاریست!
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/08/08
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت