مسجد جامع يزد

52.7
مسجد جامع يزد

مسجد جامع يزد


اطلاعات بیشتر
مسجد جامع يزد و برداشتي ديگر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/08/28
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگم2.8
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1392/02/06
محل عکاسیيزد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت