شبح آن زن

59.9
شبح آن زن

اطلاعات بیشتر
 
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/09/28
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/09/27
محل عکاسیMy Room
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت