پروانه

49.1
پروانه

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

ماکرو


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/08/21
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت