49.9
---

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/02/15
گالریعمومی
دوربینD5100
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسیسنگان
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت