گلایل

53.4
گلایل

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

ماکرو


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/8
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1383/06/18
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت