اعتقاد

49.1
اعتقاد

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مراسم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/03/04
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی2008/01/07
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت