اطلاعات بیشتر

مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1393/01/12
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت