پرتره

35.0
پرتره

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/07/04
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/125
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت