پارک بهشت

26.6
پارک بهشت

اطلاعات بیشتر
Nikon 18-105mm
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1391/03/15
گالریعمومی
دوربینD40
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1390/12/26
محل عکاسیخرم آباد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت