62.6
آرام

اطلاعات بیشتر
گاهی آرام بودن قدرت می خواهد
دسته بندی

فوتوگرافيک


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/07/27
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت