انتظار (جمعه بازار)

52.7
انتظار (جمعه بازار)

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/26
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1385/01/18
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت