51.7
هما

اطلاعات بیشتر
هما نام پرنده اساطیری ایران و نام هواپیمایی ملی ایران
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/06/08
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت