تلفیق

35.0
تلفیق

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/11/27
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/09/05
محل عکاسیارتفاعات سراب
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت