پله پله تا آزادی

41.6
پله پله تا آزادی

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

آبستره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/03/14
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسینیشابور
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت