آسمان دوستداشتني.

52.7
آسمان دوستداشتني.

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1392/10/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینPowerShot SX150 IS
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسینامعین
محل عکاسی.
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت