59.8
طلا

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/25
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1384/05/15
محل عکاسیعباس آباد
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت