59.3
.....

اطلاعات بیشتر
اسکن شده
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/02/01
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/12/10
محل عکاسیتخت جمشید
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت