خاطره

53.9
خاطره

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

پرتره


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/07
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاتر1/60
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/01/01
محل عکاسیکاشان - دانشکده هنر- انجمن اسلامی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت