که ایم و کجاییم؟

53.9
که ایم و کجاییم؟

اطلاعات بیشتر
کا ایم و کجاییم /چه می گوییم و در چه کاریم ؟ / پاسخی کو؟ /به انتظار پاسخی /عصب می کشیم /و به لطمه پژواکی / کوه وار / در هم می شکنیم /(احمد شاملو)
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/03/03
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت