آرامش

46.4
آرامش

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مناظر


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1387/11/11
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/08/01
محل عکاسیKish Island
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت