رستگاری در 8:20

55.8
رستگاری در 8:20

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

مفهومي


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1384/11/21
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1384/11/19
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت