بدون عنوان

53.9
بدون عنوان

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

معماري


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1388/05/05
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1387/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت