تسبيح

44.5
تسبيح

اطلاعات بیشتر
تسبيح در موج آب
دسته بندی

اشيا


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/05/21
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت