50.6
وهم!

اطلاعات بیشتر
ماسوله  :راجع به ماسوله چيز زياد شنيديم.ميخواهم چند تجربه برايتان بگويم. 1-اگر در رشت و فومن هوا ابري بود يقين ماسوله مه مطلق است.و سرد است و بايد لباس گرم برداريد و نه پلو خوري. 2-گبه اي كه در تهران با مبلغ بيش از 100000 تومان نميتوان خريد در آنجا با مدد تهراني بازي به قيمت33000 تومان ميشود
دسته بندی

طبيعت


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/04/16
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت