50.0
غم

اطلاعات بیشتر
دسته بندی

حيوانات


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1385/01/26
گالریعمومی
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشداشته
تاریخ عکاسی1384/12/24
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت